AWARYJNE OTWIERANIE SAMOCHODU

Zamek – mechanizm wbudowany w drzwi i zabezpieczający dostęp do jakiejś ograniczonej przestrzeni, pomieszczenia itp. Do otwierania zamka służy zwykle klucz.

Zamek do drzwi składa się z dwóch zasadniczych części – układu rozpoznającego klucz (niekiedy nie występuje) i mechanizmu ryglującego. Zwykle rygiel napędzany jest za pomocą mechanizmu zmieniającego ruch obrotowy klucza na ruch posuwisty rygla. źródło Wikipedia

Lockpicking – angielski termin określający sztukę manipulacji zamkiem za pomocą odpowiednio dobranych narzędzi (takich jak np. wytrych) w celu niedestrukcyjnego otwarcia mechanizmu bez użycia klucza. Ze względu na sposób funkcjonowania zamków lub niedoskonałości projektowe i produkcyjne, jest to zwykle zadanie zdecydowanie prostsze, niż wynikałoby z oszacowania liczby kombinacji dostępnych kluczy.

Lockpicking jest często wykorzystywany przez ślusarzy wzywanych do pomocy w przypadku utraty klucza lub awarii, jak również do celów kradzieży przez złodziei. Istnieją też grupy hobbystycznie i sportowo zajmujące się otwieraniem posiadanych przez siebie zamków (m.in. The Open Organisation of Lockpickers).

W Polsce, zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu wykroczeń, posiadanie lub wyrabianie wytrychów przez osoby nietrudniące się zawodem, w którym jest to niezbędne, jest karalne. Dzieje się tak niezależnie od przeznaczenia wytrychów lub intencji ich posiadacza.

Bumping – termin określający sztukę manipulacji zamkiem za pomocą odpowiednio spreparowanego klucza, pozwalający na otwarcie wielu zamków, które posiadają mechanizmy zapobiegające tradycyjnemu lockpickingowi. Bumping wykorzystuje sposób budowy typowych zamków bębenkowych, gdzie lekkie uderzanie w niepasujący do zamka klucz z każdą pozycją wyciętą możliwie najgłębiej (pozycja 9), może doprowadzić do chwilowego oddzielenia górnych i dolnych części bolców, umożliwiając przekręcenie klucza.

Technika ta znana była ślusarzom przynajmniej od lat 70., ale stała się przedmiotem powszechnego zainteresowania w Europie, gdy omówiona została w serii reportaży telewizyjnych dzięki staraniom Klausa Nocha oraz holenderskiej organizacji TOOOL; równocześnie, w Stanach Zjednoczonych, rozpropagowana została przez Marca Tobiasa.

Bumping wymaga zdecydowanie mniej doświadczenia i wiedzy, a także zajmuje mniej czasu i pozostawia mniej śladów, niż inne stosowane metody otwierania zamków. Technika ta jest jednak relatywnie głośna (ze względu na konieczność uderzania w klucz) i wymaga posiadania klucza pasującego do profilu danego zamka, więc jej przydatność dla przestępców jest ograniczona. Ponadto, pewne rodzaje zamków, na przykład mechanizmy oparte na dyskach (jak np. Abloy Protec), są z natury niewrażliwe na bumping.

Wytrych – narzędzie służące do otwierania lub odblokowania zamków (w drzwiach, do samochodu, w szafkach itp.), używany w przypadku braku klucza przez ślusarza.

Wytrych pomaga kolejno ustawić poszczególne zapadki lub piny blokujące cylinder w odpowiednich pozycjach, po wcześniejszym napięciu cylinderka napinaczem, tak, aby piny już ustawione nie wracały do pozycji wyjściowej. Pozwala to na odblokowanie mechanizmu zamka.

W Polsce, zgodnie z kodeksem wykroczeń, art. 129 § 1, posiadanie lub wyrabianie wytrychów przez osoby nietrudniące się zawodem, w którym jest to niezbędne, jest karalne. Dzieje się tak niezależnie od przeznaczenia wytrychów lub intencji posiadacza.